Úvod

UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví, která jsou platná od 9.7.2021, budeme jako organizátoři potřebovat, abyste při příjezdu předložili
– potvrzení o absolvování RT-PCR vyšetření na přítomnosti viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, které proběhlo nejdéle před 7 dny
– nebo potvrzení o absolvování antigenního POC testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, které proběhlo nejdéle před 72 hodinami
– nebo potvrzení o ukončeném absolvovaném očkování, přičemž druhá dávka byla podána minimálně před 14 dny (u vakcíny Janssen, kde je jen jedna dávka platí 14 dní po aplikaci této dávky). Očkovací látka musí být schválena Evropskou lékovou agenturou. POZOR – pokud jste očkováni, ale nesplňujete tyto podmínky, je zapotřebí přinést PCR nebo antigenní test s negativním výsledkem (viz předešlé body).
– nebo potvrzení, že jste prodělali laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, přičemž uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní
– nebo potvrzení, že jste absolvovali v rámci povinného testování zaměstnanců nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl vám poskytnut zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením
– nebo potvrzení, že jste ve škole nebo školském zařízení absolvovali nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy
– nebo (ale toto pouze v krajním případě, když z vážných důvodů nebudete moci splnit některou z výše uvedených možností) na místě podstoupíte preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem (budeme účtovat cenu antigenního testu) 

Výše uvedené neplatí pro děti do 6 let. 

Na pobyt nejezděte, pokud vykazujete klinické příznaky onemocnění covid-19.

Celé znění nařízení v těchto 2 odkazech:
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/tiskove-zpravy/w210621a-0575.pdf

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/07/Zmena-mimoradnych-opatreni-v-nichz-se-stanovi-ockovani-jako-vyjimka-z-nekterych-povinnosti-s-ucinnosti-od-9-7-2021.pdf

Používání respirátorů
V době konání Letní biblické školy bude platné nařízení ministerstva zdravotnictví o povinnosti nosit respirátor FFP2 nebo KN95 na programu ve vnitřních prostorech zámku, když bude pospolu více než 10 osob. Přesné znění na tomto odkaze:
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/ochrana-dychacich-cest-0604.pdf

Milí přátelé,

chtěli byste si odpočinout od každodenního stresu? Pojeďte s námi. Rádi bychom spolu s vámi prožili příjemný prázdninový týden na zámku v Trhanově u Domažlic.

Ranní program před snídaní vyplní zamyšlení o textech vybraných z knihy Genesis a Janova evangelia pod vedením Martina Skořepy.

Dopolední program bude zahrnovat výklad biblického textu 1. Petrovy epištoly, který bude mít doc. Jiří Mrázek a následně přednášky prof. Pavla Hoška o některých aktuálních tématech dnešní doby.

Odpoledne můžete využít k výletům do okolí a poznat tak krásnou přírodu a památky Chodska.

Po večeři program naváže Literární čajovnou Petra Vaďury a Filmovým seminářem doc. Vladimíra Suchánka na téma Shakespeare ve filmu.

Účast na programu je dobrovolná dle vašeho výběru.

Těšíme se na vás a na společný čas při vzájemných rozhovorech, přednáškách či výletech.

Daniel a Jitka Píšovi, Petr a Eva Vaďurovi

Pořadatel
Sbor Evangelické církve metodistické Tachov

Archiv
Většina přednášek je nahrávána a po zpracování umístěna v MP3 (viz odkaz vpravo na této stránce) a na Youtube. Poslechněte si některé z přednášek z loňských let.