Úvod

Milí přátelé,

chtěli byste si odpočinout od každodenního stresu? Pojeďte s námi na Letní biblickou školu do Trhanova u Domažlic.

Na programu bude nejen výklad biblických textů a přednášky o některých aktuálních tématech dnešní doby, ale i literární čajovna a filmový seminář.

Odpoledne můžete využít k výletům do okolí a poznat tak krásnou přírodu a památky Chodska.

Účast na programu je dobrovolná dle vašeho výběru.

Těšíme se na vás a na společný čas při vzájemných rozhovorech, přednáškách či výletech.

Daniel a Jitka Píšovi, Mária Kunstová a Petra Plášilová

Pořadatel
Evangelická církev metodistická v Tachově a Třeboni

Archiv
Většina přednášek je nahrávána a následně umístěna na tento web a také třeba na Youtube, SoundCloud a Spotify. Poslechněte si přednášky z minulých let.