Program

Hlavní přednášející:

Doc. Jiří Beneš, Th.D. (vedoucí katedry biblistiky na Husitské teologické fakultě UK)

 • Ámos – rozbor této starozákonní biblické knihy

Prof. Pavel Hošek, Th.D. (profesor Evangelické teologické fakulty UK v Praze)

Dopolední přednášky s možností diskuze na tato témata:

 • Duch svatý v Bibli a v životě
 • Křesťané a polarizace české společnosti
 • Vážně potřebujeme církev?
 • Křesťanství, vlastenectví a národovectví
 • Tajemství knihy Žalmů

Petr Vaďura  (kazatel ECM, redaktor Českého rozhlasu)

Večerní přednášky/workshopy s diskuzí na téma: Spoluzodpovědnost za společnost, v níž žijeme.

 • Psychologie moci a zla
  • Otázky do diskuse: Poučení z knihy Williama Goldinga Pán much, Jaký je mechanismus odosobnění, Týká se možnost páchat zlo i nás? Jak tomu mohu čelit?
 • Křesťan v době změn – historické poučení
  • Otázky do diskuse:  Jak se chovali členové naší církve v době Třetí říše? Persekuce křesťanů v době komunismu – co vím o postojích členů vlastní církve? Jak jsme obstáli jako křesťané v době migrační krize? Jak se vyrovnáváme s polarizací společnosti? Odkud čerpáme informace? Je pro nás důležité, v jaké společnosti žijeme?
 • Biblický pohled na angažovanost
 • Jak se vyrovnáváme se změnami, které právě u nás probíhají?

Doporučená literatura: William Golding: Pán much, Christopher Browning: Obyčejní lidé: záložní prapor 101 a Konečné řešení v Polsku, Timothy Snyder: Krvavé země, Yuvala Noaha Harariho „Homo deus“,  Aldhous Huxley: Konec civilizace

Doc. PhDr. Vladimír Suchánek, Ph.D.  (přednášel na katedře divadelních, filmových a mediálních studií Univerzity Palackého v Olomouci – nyní v důchodu)

 • Slovenský baladický film

V pondělí 13.8. od 16. do 17.30 proběhne seznámení s programem 12 kroků ke svobodě, který povede Marcela Nohelová. Jde o program osobní proměny člověka a tím i získání možnosti založení svépomocné skupiny inspirované Anonymními alkoholiky pro lidi, kteří mají v rodině alkoholika, nebo jinak závislé a lidi z dysfunkčních rodin.

Změna programu vyhrazena.

Průběh dne

Dopoledne (9 – 13 hod.):

 • Dopolední přednášky J.Beneše a P.Hoška.
 • Po dobu dopoledních přednášek nabízíme hlídání pro předškolní děti ve věku cca 3- 6 let a program pro mladší školní děti cca do 13 let.
 • V neděli dopoledne bohoslužba s eucharistií, poté přednáška J.Beneše.

Odpoledne (cca 13.30 – 18 hod.)

 • Volný čas
 • Výlety po okolí – individuálně, ve skupinách. Otevřené nabídky pro ostatní jsou prezentovány na nástěnce – může zde dát nabídku kdokoli z účastníků.
 • V pondělí 16 – 17.30 přednáška Marcely Nohelové  „12 kroků ke svobodě“.

Večer (19.30 – cca 23 hod.)

 • V sobotu od 19.30 večer informativní schůzka. Od 20.30 přednáška Petra Vaďury.
 • V neděli od 19.30 přednáška V.Suchánka. Od 20.30 film.
 • Od pondělí do čtvrtka od 19.30 přednáška Petra Vaďury, od 20.30 film a poté krátká přednáška spojená s volnou diskuzí o filmu a tématech našeho života, která film otevřel.