Hlavní přednášející:
Mgr. Martin Skořepa (učitel, průvodce, spisovatel)
Doc. Jiří Mrázek, Th.D. (děkan Evangelické teologické fakulty)
Prof. Pavel Hošek, Th.D. (profesor Evangelické teologické fakulty UK v Praze)
Petr Vaďura (kazatel ECM, redaktor Českého rozhlasu)
Doc. PhDr. Vladimír Suchánek, Ph.D. (přednášel na katedře divadelních, filmových a mediálních studií Univerzity Palackého v Olomouci – nyní v důchodu)
– a možná také Prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr. (profesor ústavu matematiky a statistiky na přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně a také profesor v centru pro digitální výzkum náboženství ústavu religionistiky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně)

Průběh dne
Ráno (7 – 8 hod.):
Ranní zamyšlení o textech vybraných podobenství z Lukášova evangelia pod vedením Martina Skořepy.

Dopoledne (9 – 13 hod.):
 Dopolední přednášky Jiřího Mrázka (9 – 10.45) – výklady vybraných textů Markova evangelia s následnou diskuzí.
– Marek 2. kapitola
– Marek 4. a 5. kapitola
– Marek 7. kapitola
– Marek 10. kapitola
– Marek 11. a 12. kapitola
– Marek 16. kapitola

 Dopolední přednášky Pavla Hoška (11 – max. 12.45)
– Proč jsou někteří evangelikálové zlí (a někteří hodní)?
– Proč je důležité vyprávět dětem pohádky?
– Křesťanství a lidská práva: Spojenci? Nepřátelé? Soupeři?
– Rabínská moudrost jako umění žít.
– Uprchlická krize: Co budeme dělat?
– A co lidé, kterým je náboženství lhostejné?

Po dobu dopoledních přednášek bude zajištěno hlídání děti ve věku od cca 3 až 13 let.

V neděli od 9 hod začneme dopoledne bohoslužbou s chlebem a vínem.

Odpoledne (cca 13.30 – 18 hod.)
Výlety po okolí – individuálně, ve skupinách.
V případě deště a zájmu lze se Zdeňkem Pospíšilem pohlédnout do
„filosofického okénka“. K dispozici by případně mohla být tato témata:
– Pýthagorás a hledání jistoty
– Descartův rozum a Pascalovo srdce
– Wittgenstein a možnosti/meze jazyka

Podvečer (19.15 – cca 20.15 hod.)
Literární čajovna Petra Vaďury s těmito tématy:
 Jurij Norštejn: Sníh na trávě
 Andrej Bitov: Ptáci a další texty
 Friedrich Hölderlin: Hyperion
 Andrej Platonov: Čevengur
 Michel de Montaigne: Eseje
 Seneca: Z Listů Liciliovi

Večer (20.30 – cca 23 hod.)
Filmový seminář V. Suchánka o němém filmu
 Před prvním filmem (v sobotu) bude krátká přednáška – stručné uvedení do „čistého filmu“.
 Druhý den (v neděli) bude rozsáhlá přednáška (cca 100 minut) – koncepce němého filmu a stručný přehled jeho dějin s množstvím ukázek.
 Každý den budeme sledovat jeden němý film.
 Před každým promítáním bude portrét režiséra a stručný úvod k filmu a po každém promítání bude krátké vysvětlení tématu spojené s volnou diskuzí o filmu a zejména tématech našeho života, která film otevřel!!

Pokud byste chtěli vědět dopředu, které filmy budeme promítat, napište na daniel.pis(at)seznam.cz, pošleme vám je emailem.
Změna programu vyhrazena.