Sponzoring

Sponzoring

Uvítáme Vaše dobrovolné finanční příspěvky či sponzorské dary, které bychom použili k úhradě nákladů spojených s organizací a provozem Letní biblické školy, případně jako příspěvek pro sociálně slabší zájemce, kteří by se jinak nemohli této akce zúčastnit.

Vaše dobrovolné příspěvky můžete poslat na číslo účtu:
183952628/0300 s variabilním symbolem 8002300.

Pokud požadujete, vystavíme vám potvrzení o přijetí daru pro účely snížení daňového základu. Kontaktujte nás na daniel.pis(at)seznam.cz.
Děkujeme.